Acceptgiro blijft langer bestaan

DE DATUM VAN 1 JANUARI 2019 VOOR HET STOPPEN MET DE ACCEPTGIRO WORDT VOORLOPIG VOOR ONBEPAALDE TIJD UITGESTELD. DAARTOE IS BESLOTEN DOOR CURRENCE – DE EIGENAAR VAN ACCEPTGIRO – NA OVERLEG MET BANKEN EN GEBRUIKERS.

Dit besluit is genomen op grond van onder meer een onderzoek onder verzenders en betalers van Acceptgiro’s, eind 2016. Dit onderzoek wijst uit dat veel ondernemers geen bezwaar hebben tegen de afbouw van Acceptgiro maar dat goede doelen en consumenten de Acceptgiro nog relatief veel gebruiken. Het betaalmiddel voorziet nog steeds in een duidelijke maatschappelijke behoefte.

Het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer) heeft geen bezwaar tegen het uitstellen van de einddatum voor de Acceptgiro. Afhankelijk van het gebruik van de Acceptgiro in de komende jaren kan over een nieuwe, latere einddatum worden besloten.

Bron: www.acceptgiro.nl

Meer weten over wijze waarop de Acceptgiro effectief toegepast kan worden binnen uw organisatie? Neem contact met ons op!

E-mail: info@vandermost.com       Telefoon: 0578 – 699634