Duurzaam ondernemen door Koninklijke van der Most
Continuïteit door balans tussen mens, milieu en winst

Welkom bij ons mooie familiebedrijf, gehuisvest op de Veluwe, de groene long van Nederland. Wij zijn een Koninklijk bedrijf en continuïteit is voor ons prioriteit nummer 1. Vanuit dit principe kiezen we voor duurzame oplossingen die écht bijdragen aan een betere balans tussen mens, milieu en winst.

Koninklijke Van der Most is een grote werkgever in de gemeente Heerde en heeft een enorme spin¬off in de omgeving. Dit blijkt uit al de activiteiten die we sponsoren en ondernemen. Vanaf de oprichting tot nu zijn er verschillende families en generaties werkzaam bij ons. We merken dat onze medewerkers trots zijn om bij Van der Most te werken en daar zijn wij weer trots op!

We putten uit een rijke historie, beschikken over een schat aan ervaring en zijn vooral een financieel gezond bedrijf. Dit moet ook wel. Ook wij hebben de afgelopen jaren de trend van verandering binnen de communicatiemarkt gezien. Met name digitale ontwikkelingen brengen voor ons een uitdaging met zich mee. Deze uitdaging grijpen we met beide handen aan!

Als koploper in de branche zijn wij al vele jaren bezig met het verduurzamen van onze producten en diensten. Dit laten wij zien door voor onze producten en diensten een duurzaam en volledig circulair alternatief te bieden. Wij hebben ons voor de komende jaren het doel gesteld om deze duurzame en circulaire producten ook de standaard van onze opdrachtgevers te maken.

In dit duurzaamheidsverslag legt Koninklijke Van der Most verantwoording af. Wij laten zien hoe onze maatregelen om bij te dragen aan een duurzame wereld daadwerkelijk hebben uitgepakt. Dit doen we door de volgende 5 thema’s uiteen te zetten;

  • Duurzaam produceren
  • Circulaire economie
  • Duurzaam inkopen (MVI)
  • Duurzame bedrijfsvoering
  • Maatschappelijke betrokkenheid

Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke functie. De inhoud van dit duurzaamheidsverslag is hiervan het bewijs.

Cor en Marriël van der Most, Koninklijke Van der Most BV

Thema 1 – Duurzaam produceren & leveren

‘Voor al onze producten en diensten een duurzaam en volledig circulair alternatief’ Dat is de afgelopen jaren ons doel geweest en dat hebben we bereikt! Wij maken gebruik van duurzame materialen, machines die alcoholvrij produceren en inkt op basis van plantaardige olie. Dit alles passen we toe op gecertificeerd papier: FSC,PEFC, EU-ecolabel of CO2-neutraal geproduceerd. En als er dan ook nog gekozen wordt voor papier met bloemzaad dan wordt onze impact op de aarde zelfs positief!

Duurzaam transport

Onze transporteurs: Houtman Transport, De Weerd Transport en PostNL transporteren onze producten met duurzame en energiezuinige vrachtwagens met Euro 6 motoren.

FSC® gecertificeerd

Wij gebruiken FSC of PEFC­ gecertificeerd papier. Dat komt uit verantwoord beheerde bossen. Duur­zame papierproductie heeft eraan bijgedragen dat het Europese bos sinds 1950 jaarlijks is gegroeid met een oppervlak van 1,5 miljoen voetbalvelden.

Afbeelding3

Ontwikkelingen

De CO2 uitstoot van onze organisatie is de afgelopen jaren licht gestegen. Dit komt doordat de oplages per opdracht kleiner worden. Hierdoor hebben we meer energie en grondstoffen nodig om kleinere hoeveelheden drukwerk te produceren.

Dit houdt ons echter niet tegen om te blijven investeren in CO2 reductie. We hebben een vernieuwde snipperinstallatie aangeschaft die zorgt voor een energiebesparing van 10,94%.

Daarnaast hebben we de compressor van het persluchtsysteem buiten werkuren afgesloten. Dit zorgt voor een jaarlijkse besparing van 2,5%.

CO2-neutrale productie

Koninklijke van der Most produceert al haar producten volledig CO2 neutraal. Dit doen wij door middel van compensatie. We zijn op zoek gegaan naar een CO2-compensatieproject waarbij de impact past bij onze producten. Daarbij kwamen we uit bij het bosbehoud-project in het noorden van Zimbabwe. Hiermee committeren we ons aan het REDD+ programma (ontwikkeld door de VN om de 17% broeikasgassen tegen te gaan die ontstaan door ontbossing) én aan de volgende SDG’s 1, 5, 6, 13 en 15 (Sustainable Development Goals) ook vastgesteld door de VN tijdens het klimaatakkoord in Parijs, 2015:

Ontwikkelingen

De afgelopen jaren is de hoeveelheid afval van onze organisatie sterk gedaald. Vooral op het gebied van chemisch afval hebben wij stappen gemaakt. Onze ‘afvalinkten’ ontwateren wij zodat het aantal KG chemisch afval met 16% is verlaagd. Ook scheiden en recyclen we steeds meer en beter, zoals inktblikken, lijmemmers en (afval)pallets, waardoor we de daling kunnen verklaren.

De duurzame envelop

We hebben onlangs de envelop verduurzaamd met als belangrijkste innovatie het verwijderbare venster! Naast het gebruik van FSC-papier, bedrukking in water gedragen inkten, gommering op basis van aardappelzetmeel en een volledig CO2 neutrale productie gaat Koninklijke Van der Most een stap verder: TotalRecycle®

Total Recycle

Recycleproces

Normaliter gaat de envelop, inclusief plastic venster, rechtstreeks naar het afvalverwerkingsbedrijf. Hier wordt al het oud papier in een groot bad gedompeld waardoor het vensterfolie ‘losweekt’ van het papier en de materialen van elkaar scheiden. Gezien het feit dat dit scheidingsproces bij de TotalRecycle® plaatsvindt bij de huishoudens zelf in plaats van bij het afvalverwerkingsbedrijf, zorgt dit voor een besparing van energie bij het recycling proces.

 40% van ons wagenpark is elektrisch
Een volledig elektrisch wagenpark is in 2025 ons doel.

Duurzame en circulaire producten de standaard van onze opdrachtgevers

Wij bieden voor al onze producten een duurzaam alternatief aan.
Daarom adviseren wij onze opdrachtgevers graag over:
• Papierkeuze FSC/ECO-label > Hierbij nemen we de PaperProfiles door.
• Inktkeuze > Conventionele vs. biologisch afbreekbare vs. Cradle to Cradle inkten
• CO2 besparing > Berekening mogelijk door de ClimateCalc tool
• Het combineren van opdrachten > kortere doorlooptijd productie / minder inschiet
• Aan te houden voorraad door maken van forecast > minder verspilling

Thema 2 – Circulaire economie

Alles wat wij produceren en het afval dat vrijkomt tijdens onze productie kan worden hergebruikt.

Inkt

We destilleren het water uit de afvalinkten. Dit water hergebruiken we in ons productieproces, het restant van de inkten gebruiken we voor de grijze binnendruk van de enveloppen gemaakt in onze enveloppenfabriek.

Papier

Onze papierstromen verdelen we in waarde-, bont- en witpapier. Het waarde- en bontpapier shredden we tot maximaal 800 mm2 en zetten we in voor de productie van hygïenepapier. Het witpapier shredden we ook grof en zetten we in voor de productie van white top testliner (witte buitenkant van een doos).

Verpakkingen

We gebruiken verpakkingsmateriaal dat voldoet aan de NEN normen: NEN 13427 t/m 13430. Deze materialen zijn 100% recyclebaar en biologisch afbreekbaar.

Thema 3 – Duurzaam inkopen

Werken met duurzame producten is voor ons de standaard. Dat begint al bij de inkoop van onze grondstoffen. Om te laten zien dat wij dit in al onze  processen hebben geborgd zijn wij in het bezit van het Duurzaam Inkoop Certificaat van het SCGM.

Aan de hand van ons eigen Milieuzorgsysteem onderzoeken we onze eigen processen, die bij onze leveranciers, hun toeleveranciers en onze opdrachtgevers. Richtlijnen hierbij zijn; de wet- en regelgeving en milieuafspraken binnen de grafische industrie.

Een mooi voorbeeld hiervan is de inkoop van 100% groene stroom, opgewekt met behulp van windmolens. Bij de opwekking worden geen milieubelastende fossiele brandstoffen gebruikt.

Thema 4 – Duurzame bedrijfsvoering

Als familiebedrijf is een duurzame bedrijfsvoering een vanzelfsprekendheid. De medewerkers staan hierin centraal en dit hebben we vertaald in de drie bedrijfsthema’s: verbinding, vitaliteit en vakmanschap.

Bedrijfsthema’s

KVDM_bedrijfsthemas_verbinding

We hebben verschillende werkomgevingen, werkstijlen en achtergronden, van leidinggevende tot vakantiekracht, van denk- tot handwerk. We helpen elkaar presteren en behandelen elkaar altijd met respect.

KVDM_bedrijfsthemas_vitaliteit

Wie fit en vitaal is werkt met meer plezier en energie. Zowel werknemer als werkgever dragen hier verantwoordelijkheid. Het is het fundament van onze gezonde organisatie en de wereld om ons heen.

KVDM_bedrijfsthemas_vakmanschap

Wij, als familiebedrijf met jarenlange ervaring, maken het verschil naar onze klanten vanuit vakmanschap. Wij zijn het beste in ons vak en de klant erkent ons hierin.

“Sinds ik bij Koninklijke Van der Most aan het werk ben zit ik veel lekkerder in mijn vel. De hele dag alleen thuis zitten en vrijwel niks uitvoeren, daar wordt je echt niet gelukkig van. Lekker onder de mensen zijn en regelmaat is echt veel beter. Op dit moment ben ik super gelukkig. Nu alleen nog een vriendin en dan is mijn leven compleet!!”

Wajonge in dienst bij Koninklijke van der Most

“Als familiebedrijf heeft Koninklijke Van der Most het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel staan’, vertelt Cornelie van der Most, Accountmanager Buitendienst. ‘Wij bestaan al 115 jaar en geloven dat alleen met een inclusieve arbeidsmaatschappij wij nog minstens 100 jaar verder kunnen. Mooi dat we samen met UWV invulling kunnen geven aan social return. Momenteel hebben we 6 medewerkers vanuit de participatiewet in dienst en daarnaast steunen we gedurende het jaar diverse goede doelen.”

Cornelie van der Most – interne communicatie UWV
Na afsluiting achtjarig contract 

Van OHSAS 18001 naar ISO 45001

Koninklijke Van der Most heeft de transitie van OHSAS 18001 naar ISO 45001 succesvol doorlopen. Hiermee zijn we het eerste bedrijf dat hiervoor, door het SCGM, gecertificeerd is! De ISO 45001 norm is de opvolger van de OHSAS 18001 norm en gaat over gezonde en veilige werkomstandigheden. De gezondheid en veiligheid van medewerkers wordt onder andere beïnvloed door fysieke belasting, arbeidsomstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid. Bij Van der Most hebben we deze gevaren en risico’s geïdentificeerd, geëvalueerd en aangepakt!
Concrete acties die we hebben ondernomen, zijn:
• Aanschaffen van een tilhulp om de belasting van medewerkers te verlagen;
• Onze offset drukpersen IPA-vrij laten draaien;
• Aanschaffen van een hoogwerker waardoor we veilig tussen machines op hoogte kunnen werken;
• Vervangen van de dakladders waardoor we ons veilig over de daken kunnen verplaatsen;
• Aanbrengen van valbeveiliging op het dak;
• Verplicht gebruik van anti-snijhandschoenen;
• Vernieuwen van de afzuiginstallatie voor onze UV nadrukmachine;
• Constant verbeteren van de veiligheid van machines door middel van veiligheidskappen;
De auditor was zeer te spreken over ons managementsysteem en hoe wij de diverse onderdelen hiervan in de praktijk brengen. Ook benoemde hij dat op de werkvloer uitstekend wordt omgegaan met de veiligheid en dat het denken in oplossingen gemeengoed is binnen het bedrijf. Wij zijn trots!

Thema 5 – Maatschappelijke betrokkenheid

Gedurende het jaar ondersteunen wij diverse goede doelen. Daarbij kunnen medewerkers zelf initatieven aandragen. Ons criterium daarbij is dat het een lokaal doel moet zijn. Het afgelopen jaar hebben wij meer dan 20 lokale verenigingen ondersteund.

‘Van der Most Doet’ dag 2018

Met een groep van 10 collega’s hebben wij ons tijdens de grootste vrijwilligers actie van Nederland NLdoet ingezet bij verzorgingshuis Hanzeheerd Brinkhoven in Heerde.

De hele dag hebben de collega’s staan schoffelen, poetsen, harken, schuren etc. etc. Het was reuze gezellig én de bewoners van de Hanzeheerd genoten er zichtbaar van!

3DKanjers

Koninklijke van der Most is in samenwerking met Boverhoff Sloopwerken het 3Dkanjers project gestart. Het project wordt gestart met de Heerder basisscholen ‘Het Talent’ en ‘Wereldwijs’.

‘3D-kanjers’ is een leerplan ontwikkeld voor basisscholen en draait om het bouwen en het leren werken met een 3D-printer.

‘Van der Most Doet’ dag 2019

Jonge mantelzorgers moeten door een ziek familielid veelal taken en zorgen op zich nemen die niet bij hun leeftijd passen. Aangezien deze situatie een grote impact kan hebben op hun leven hebben we een ‘fun’-dag georganiseerd zodat deze kinderen hun zorgen even kunnen vergeten. En waar kan zo’n ‘fun’-dag nu beter plaatsvinden dan in Attractiepark Slagharen?!

Afbeelding21

‘Van der Most Doet’ dag 2021

Waar we in 2020 de ‘Van der Most Doet’ dag helaas aan ons voorbij moesten laten gaan i.v.m. corona kon het in 2021 gelukkig wél doorgaan!

Er zijn in Heerde veel mantelzorgers en ouderen die door omstandigheden niet meer in staat zijn om hun tuin te onderhouden. Meestal omdat ze door lichamelijke gebreken of de zorg voor een ander geen tijd of mogelijkheden hebben om de tuin te onderhouden én soms ook niet over de financiële middelen beschikken om een hovenier in te schakelen.

Samen met 10 collega’s hebben we deze doelgroep een handje geholpen. Het was een mooie dag om de handen uit de mouwen te steken!

Wij staan 100% achter de visie van WarChild. Een kind hoort te spelen en niet op te groeien in een agressieve en gevaarlijke omgeving. Daarom leveren wij als business partner een bijdrage om oorlogskinderen een beter bestaan te bieden. Deze bijdrage bestaat uit het aanbieden van onze diensten bij Direct Mail acties en het kosteloos produceren van enveloppen en het briefpapier.

De CleanTech regio is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen die door middel van ondernemers , onderwijs en onderzoek samen aan een energieneutrale en duurzame economie en samenleving werken. Wij participeren in de CleanTech regio, want we willen af van aardgas en fossiele brandstoffen, maken haast met de vermindering van onze CO2-uitstoot en zetten in op (her)gebruik van hernieuwbare grondstoffen.

Koffie drink je samen en nóóit alleen! Daarom steunen wij met onze koffie de stichting Mago Care. De stichting Mago Care heeft als doel de bewoners van het dorpje Mago in Kenia een betere toekomst te bezorgen. Dit wil de stichting bereiken door twee belangrijke speerpunten te realiseren voor dorpsbewoners: voldoende voedsel en goede medische voorzieningen.

Per maand voorziet Koninklijke Van der Most de kinderen in mago van: 100 schoolmaaltijden! 

Wetende dat wij op deze manier niet alleen van onze koffie genieten, maar dat in Mago hierdoor ook een kind van een schoolmaaltijd kan genieten maakt onze koffie nóg lekkerder! Zie voor meer informatie en nieuws: www.magocare.org 

Woensdag 10 november was een bijzondere dag, boomfeestdag wel te verstaan!

Deze dag hebben wij uitgebreid gevierd door samen met de Jenaplanschool uit Heerde stil te staan bij een duurzame leefomgeving. Om dit in de praktijk te brengen heeft de burgemeester van de Gemeente samen met Cor van der Most de eerste boom geplant van een nieuw aan te leggen bos. Hierna mochten kinderen uit de oudste groep zelf bomen planten en het bos stukje bij beetje uitbreiden.

Aan ons is gevraagd om deze dag van een educatieve tint te voorzien. We hebben door tekst en beeld laten zien hoe de papiercyclus werkt, welke belangrijke bijdrage de Europese papierindustrie levert aan duurzaam beheerde bossen, hoe papierafval uiteindelijk op verschillende manieren wordt hergebruikt en waarom bomen zo belangrijk zijn voor een duurzame leefomgeving. Deze informatie is binnenkort voor iedereen beschikbaar door het scannen van de QR-code op het informatiebord dat we later op de plantplek plaatsen!

Via deze weg leveren wij onze bijdrage aan een duurzamere leefomgeving. Dit nieuwe bos is mede mogelijk gemaakt door Koninklijke van der Most en Gemeente Heerde, daar zijn we trots op.

Bekijk onze duurzame papiercyclus

Informatie over het verslag:

Dit MVO verslag is gebaseerd op de laatste generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze richtlijnen zijn toegepast op het SRS Referenced niveau. Klik hier om de GRI-tabel van Koninklijke Van der Most te bekijken. 

Reikwijdte van het verslag

Dit verslag betreft -tenzij anders vermeld- de activiteiten van Koninklijke Van der Most in Nederland. Tijdens het rapporteren hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft de omvang, structuur of eigendom van de organisatie.

Contact

Neem voor vragen over dit verslag contact op met Judith Wonink via judith.wonink@vandermost.com