Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij zijn een Koninklijke bedrijf en continuïteit is prioriteit nummer 1. Vanuit dit principe kiezen we voor duurzame oplossingen die écht bijdragen aan een betere balans tussen mens, milieu en winst. We zetten niet louter in op commerciële successen, maar met name op de toekomst van de volgende generaties aan wie we niet alleen ons familiebedrijf, maar ook de omgeving nalaten.

 

Duurzame oplossingen en milieubesparende maatregelen zijn terug te vinden in alle aspecten van de bedrijfsvoering van Koninklijke Van der Most. Wij onderscheiden ons op dit gebied door het initiëren van een brede range aan projecten die allen één doel dienen: Het gezond overdragen van ons bedrijf en planeet aan de volgende generatie.

Maatschappelijke betrokkenheid

Diversiteit=Rijkdom!
Wij erkennen diversiteit als rijkdom en vanuit dit principe hebben we een inclusieve arbeidsorganisatie met momenteel zes voltijdmedewerkers vanuit de participatiewet in dienst. Dit is gerealiseerd met behulp van de Gemeente Heerde en het UWV Regio Zwolle.

Sponsoring
Wij sponsoren een breed scala aan evenementen & verenigingen waar onze medewerkers en inwoners van Heerde hun vrije tijd doorbrengen, zoals het Koninklijke Van der Most Indoorgala dat kinderen uit de omgeving aanzet tot sporten.

WarChild
Wij staan 100% achter de visie van WarChild. Een kind hoort te spelen en niet op te groeien in een agressieve en gevaarlijke omgeving. Daarom leveren wij als business partner een bijdrage om oorlogskinderen een beter bestaan te bieden. Deze bijdrage bestaat uit het aanbieden van onze diensten bij Direct Mail acties en de enveloppen en het briefpapier kosteloos te produceren.

Inkoopbeleid

100% groen!
Wij zijn in het bezit van het ‘Duurzaam Inkoop Certificaat’ en het ‘Groencertificaat’: we gebruiken 100% groene stroom, opgewekt met behulp van windmolens. Bij de opwekking worden geen milieubelastende fossiele brandstoffen gebruikt.

Duurzame keten
Ons doel is om de gehele keten te verduurzamen en hierin zo milieuvriendelijk als mogelijk te opereren. Aan de hand van ons eigen Milieuzorgsysteem doen we onderzoek naar het reduceren van afval en schadelijke stoffen in de totale productieketen. Hierbij onderzoeken we onze eigen processen, die bij onze leverancier, hun toeleveranciers en onze opdrachtgevers. Richtlijnen hierbij zijn de wet- en regelgeving en milieuafspraken die gemaakt zijn binnen de grafische industrie (KVGO).

Bedrijfsmatig

Lean & Green
We zamelen ons afval strikt gescheiden in en bij het transport maken we gebruik van een vervoerder die in het bezit is van het ‘Lean & Green’- certificaat. Hierbij committeren ze zich aan de doelstelling om de CO2-uitstoot met 20% te reduceren.

FSC-gecertificeerd
We gebruiken FSC-gecertificeerd papier dat voortkomt uit verantwoorde beheerde bossen. Voor elke boom die gekapt wordt, planten we twee nieuwe. Duurzame papierproductie heeft eraan bijgedragen dat het Europese bos sinds 1950 jaarlijks is gegroeid met de afmetingen van 1.5 miljoen voetbalvelden.

Ga naar onze pagina Certificaten & Kwaliteitszorg voor meer informatie over de certificatie omtrent het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen!