Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij Koninklijke Van der Most hechten we veel waarde aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maar we zien dit met name als een vanzelfsprekendheid. Niet voor commerciële successen, maar omdat we ons familiebedrijf goed achter willen laten voor de toekomstige generaties.

Wij voldoen aan de wettelijke duurzaamheidscriteria, maar voeren daarbovenop beleid met activiteiten die een extra bijdrage leveren op het gebied van milieu, de maatschappij en Social Return Of Investment. Dit beleid is verdeeld in drie pijlers: Lokaal, Nationaal en Internationaal. Hieronder geven wij een uiteenzetting van de inhoud van de activiteiten die deze drie pijlers omvatten:

Lokaal

Maatschappelijke functie

Wij zijn gehuisvest op de Veluwe, de groene long van Nederland. Om deze groene long schoon te houden hebben wij wateraftap punten geplaatst langs populaire fietsroutes. Dit stimuleert fietsers om hun waterflesjes bij te vullen in plaats van ze weg te gooien.

Bedrijfsmatig 

Ons doel is om de gehele keten te verduurzamen en hierin zo milieuvriendelijk als mogelijk te opereren. Aan de hand van ons eigen Milieuzorgsysteem doen we onderzoek naar het reduceren van afval en schadelijke stoffen in de totale (productie-)keten. Hierbij onderzoeken we onze eigen processen, die bij onze leverancier, hun toeleveranciers en onze opdrachtgevers. Richtlijnen hierbij zijn de wet- en regelgeving en milieuafspraken die gemaakt zijn binnen de grafische industrie (KVGO).

Medewerkers

MVO betekent het bewaken van de duurzaamheid van People, Planet en Profit. Dit houdt ook in dat we bewust investeren in de ontwikkeling, vitaliteit en loyaliteit van het personeel hetgeen resulteert in gelukkige en gemotiveerde medewerkers. Dit doen wij door trainingen te faciliteren, te werken aan de arbeidsmobiliteit en door het aansporen tot leveren van een extra maatschappelijke bijdrage.

Diversiteit is rijkdom

Wij erkennen diversiteit als rijkdom en hebben een inclusieve arbeidsorganisatie. Vorig jaar zijn we met het UWV Werkbedrijf Regio Zwolle, de Felua Groep en de gemeente Heerde een samenwerkingsverband aangegaan. Op dit moment hebben wij vanuit de participatiewet zes medewerkers in dienst.

Nationaal

WarChild

“Kinderen horen niet thuis in oorlog. Nooit. Ze hebben het recht om op te groeien in vrede, zich op een gezonde manier te ontwikkelen en op te groeien tot evenwichtige volwassenen.” Wij staan 100% achter deze visie van WarChild. Een kind hoort te spelen en niet op te groeien in een agressieve en gevaarlijke omgeving. Daarom leveren wij als business partner een bijdrage om oorlogskinderen een beter bestaan te bieden. Deze bijdrage bestaat uit het aanbieden van onze diensten bij DirectMail acties en de enveloppen en het briefpapier kosteloos te produceren en te distribueren.

Project stofwisseling

Wij zijn ambassadeur en aanvoerder van het project ‘stofwisseling’ van het KVGO. Onze rol hierin is om de bewustwording over het gebruik van gevaarlijke stoffen verder te vergroten bij onze collega drukkerijen en werkgevers en werknemers in onze sector. Wij promoten de productie van IPA-vrij drukwerk.

Internationaal

Waterkrachtcentrale

Wij maken het project “Run of River’ mede mogelijk, dat voorziet in de bouw van een waterkrachtcentrale in Kinnaur, een district in het noorden van India. Deze centrale wekt elektriciteit op met behulp van waterkracht en levert een aanzienlijke bijdrage aan het reduceren van de CO2-uitstoot. Daarnaast geeft het project een belangrijke sociaal-economische impuls aan de regio. Naast werkgelegenheid garandeert de waterkrachtcentrale een betrouwbare energievoorziening aan het gebied, waardoor de leefbaarheid is verbeterd.