Drukwerk

ROVA

Voor de Rova verzorgen wij de mailingen, uiteenlopend drukwerk en de website waarop bewoners hun voorkeur op het gebied van containergrootte aangeven.