Mediquest

In 2005 startte Mediquest als pionier die data over de kwaliteit van zorg verzamelde en die transparant maakte. Vandaag de dag is Mediquest marktleider in het toegankelijk maken van waardevolle informatie voor ziekenhuizen en zorgprofessionals en het veilig en betrouwbaar vastleggen van kwaliteit. Mediquest zorgt voor de juiste informatie die helpt bij het maken van betere zorgkeuzes.

Aanvullend Van der Most

Voor Mediquest combineren wij de productie van drukwerk met onderzoek, zorginhoud en IT. Mediquest zet jaarlijks voor 35 ziekenhuizen een patiëntervaringsmeting uit. Voor het produceren van de grote hoeveelheden gevalideerde vragenlijsten en brieven, hebben we een efficiënt en kwalitatief hoogstaand proces ontwikkeld. Koninklijke Van der Most faciliteert hierbij het volgende:

  • Productie van de vragenlijsten, begeleidende brieven en de enveloppen
  • Couverteren en ter verzending aanbieden van de mailingen
  • Retourontvangst van de vragenlijsten
  • Verwerking van de papieren vragenlijsten naar het gewenste digitale formaat
  • Opleveren datafiles ten behoeve van analyses in onder andere SPSS

Het opleveren van deze data-gestuurde informatie zorgt ervoor dat veranderingen en keuzes bij zorginstellingen niet voortkomen uit aannames of modeverschijnselen, maar uit daadwerkelijke patiëntervaringen. De datafiles worden door Mediquest verwerkt in een online rapportagetool. Deze tool wordt gebruikt door zorgprofessionals om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Deze data-gestuurde informatie zorgt ervoor dat veranderingen en keuzes bij zorginstellingen niet voortkomen uit aannames, maar uit daadwerkelijke patiëntervaringen.

Wij vinden het een fantastische uitdaging om Mediquest te helpen een vertaling te maken van een individuele patiëntervaring naar bruikbare (verbeter)informatie voor zorgprofessionals, want: elke ervaring telt!