Rijksoverheid

De Rijksoverheid, vaak kortweg het Rijk genoemd, is het onderdeel van de Nederlandse overheid dat wettelijke taken heeft op landelijk niveau; de ‘centrale overheid’. Het Rijk wordt gevormd door alle ministeries, de uitvoeringsorganisaties die onder de verantwoordelijkheid van een ministerie vallen, inspecties en Hoge Colleges van de Staat en houdt zich bezig met de voorbereiding en de uitvoering van plannen van de regering en het parlement.

Wij produceren onder andere het facilitaire drukwerkpakket voor de Rijksoverheid zelf. Daarnaast voeren we dit uit voor de volgende organisaties die onder de Rijksoverheid vallen, zoals:

  • Belastingdienst
  • Het Openbaar Ministerie
  • COA – Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
  • De Politie