KLM kiest weer voor papier!

[repost @papierenkarton.nl]

De KLM stapt af van het volledig digitaal intern publiceren. Op korte termijn valt het nieuwe personeelsblad van de KLM op de mat bij alle medewerkers. Een personeelsblad is er volgens de KLM ook om de familie en achterban van de werknemers aan het bedrijf te binden. Een fysiek magazine kan ook door die familie en achterban worden gezien en gevoeld. Bedrijfstrots is emotie en kan beter via papier worden gecommuniceerd volgens de KLM.

De stap van de KLM biedt nog meer voordelen. Communicatie via papier zorgt ervoor dat we informatie beter opslaan, herinneren en begrijpen. Beter dan informatie die we via digitale communicatie tot ons nemen. Het ‘voelen’ van de drager speelt daarbij een essentiële rol. Het medium vormt de boodschap. Papierfabrikant Sappi en wetenschapper David Eagleman onderzochten de invloed van de tast op de hersenfuncties.

Bekijk hier de uitkomsten van het onderzoek!