WIJ ONDERNEMEN DUURZAAM

Koninklijke Van der Most is één van de grootste grafische bedrijven in Nederland. We faciliteren en produceren hoogwaardige communicatie.

Continuïteit staat bij ons op nummer één. We zijn een familiebedrijf en werken aan de wereld van morgen. We bouwen voor de volgende generatie. Dat we dat duurzaam doen is voor ons vanzelfsprekend.

We bouwen voor de volgende generaties. Dat betekent niet alleen het bedrijf toekomstbestendig maken maar ook onze leefomgeving. Een duurzame toekomst begint met het beschermen van onze beperkte, natuurlijke hulpbronnen op aarde. Dus CO2-uitstoot niet alleen compenseren maar we willen het ook terugdringen. We maken de footprint van opdrachten inzichtelijk, combineren producties waar mogelijk en kijken bij iedere opdracht hoe we het zo duurzaam mogelijk kunnen produceren.

VAKMANSCHAP: Duurzame productieketen

Wij ondernemen maatschappelijk verantwoord en hanteren een duurzame productieketen. Deze keten bestaat uit slechts 1% restafval en is zo ingericht dat er zo min mogelijk milieuschadelijke stoffen vrijkomen en de items hoogwaardig gerecycled kunnen worden.

We gebruiken de kracht van de zon; onze daken zijn voorzien van bijna 3000 zonnepanelen. Met de opgewekte energie draait ons productiebedrijf op volle kracht.
We zetten papier in met een zo laag mogelijke CO2 footprint (<300 kg/ton papier).
Ons papier wordt tot 7 keer gerecycled. Wanneer de vezels ‘op’ zijn laten we er grijsbord/grijskarton van maken. Die gebruiken we dan weer voor het maken van puzzels en omslagen.
Onze inkten zijn chemievrij, de grondstoffen zijn (onbeperkt) duurzaam herplantbaar
We scheiden het papierafval voor 100% waar mogelijk gaat dit rechtstreeks weer de productie in

De vrijgekomen inktresten verzamelen we en zetten we in bij de binnendruk van de enveloppen, geproduceerd in de enveloppenfabriek

Uitstoot die we toch realiseren compenseren we met projecten die passen bij de impact van onze producten. We zijn businesspartner van Justdiggit

VITALITEIT: Verantwoord beheerde bossen

Wij gebruiken papier uit verantwoord beheerde bossen. Dit houdt in dat deze bossen niet worden omgezet in een soja- of palmolieplantage of eindigen als veeteelt- of mijnbouwgebied. Verantwoord beheerde bossen blijven gezonde bossen door de gereguleerde kap- en aanplant.

Verantwoord papier is te herkennen aan de volgende keurmerken: FSC / Blaue Engel / EU Ecolabel

Om ook onze eigen omgeving bewust te maken van CO2-uitstoot en compensatie hebben we op een stuk grond naast onze productielocatie in Heerde het “Koninklijke Van der Most bos” aangeplant. Voorbijgangers kunnen hier door middel van het scannen van een QR-code op het bijbehorende informatiebord meer leren over de (compensatie van) CO2-emissies en de rol die bosaanplant hierin speelt.

Papier van suikerbieten

Ons allergroenste papier is suikerbietenpapier van Nederlandse bodem. Crown Native is hoogwaardig papier gemaakt van suikerbietenpulp. Dit papier is sterk, betaalbaar, foodsafe en kan wel tot zeven keer hergebruikt worden. Kortom: een groene koploper in papier voor enveloppen. Het papier is volgens FDA-richtlijnen en BfR36-gecertificeerd en uitermate geschikt voor de productie van kwalitatief hoogwaardige grafische communicatie zoals onze enveloppen!

VERBINDING: Duurzame investeringen

Koninklijke Van der Most werkt samen met Justdiggit aan het vergroenen van gedegradeerde landschappen in Afrika. Dit heeft een enorme positieve invloed op waterbeschikbaarheid, biodiversiteit, voedselzekerheid en lokale gemeenschappen. We zetten ons in om 382 hectare land te vergroenen.

Samen met Justdiggit bouwen we aan een groenere planeet

Justdiggit is een non-profitorganisatie met hoofdkantoren in Amsterdam en Nairobi, en werkt samen met lokale Afrikaanse boeren om de natuur te herstellen en daarmee onze planeet af te koelen.

Samen dragen we verantwoordelijkheid voor de wereld van morgen. Dit betekent dat we niet alleen ons bedrijf toekomstbestendig maken, maar ook onze leefomgeving. Een duurzame toekomst begint met het beschermen van onze beperkte natuurlijke hulpbronnen. We maken de ecologische voetafdruk van onze opdrachten inzichtelijk, combineren producties waar mogelijk en streven ernaar bij elke opdracht zo duurzaam mogelijk te produceren. We willen CO2 niet alleen vastleggen, maar ook verminderen.

Lokale gemeenschappen
Justdiggit zet zich in om onze planeet groener en duurzamer te maken door samen te werken met lokale gemeenschappen in het hart van Afrika. Justdiggit brengt duizenden bomen terug en vergroent honderden hectares gedegradeerd land in Tanzania. Dit heeft een positief effect op de water- en voedselzekerheid, ecosystemen, biodiversiteit, levensomstandigheden en uiteindelijk zelfs het klimaat. Naast het opnemen van CO2 uit de lucht, draagt het herstellen van vegetatie bij aan een beter leven voor miljoenen mensen en dieren in Afrika.

Dankzij deze samenwerking maken we een langdurige positieve impact op mensen, dieren en de natuur als geheel. Justdiggit streeft altijd naar duurzame impact in hun projecten. Ze blijven 17 jaar actief in projectgebieden, waardoor er wordt gebouwd aan een betere toekomst voor toekomstige generaties op een groene planeet.

Missie
Koninklijke Van der Most kiest ervoor te investeren in het vergroenen van droge gebieden. We delen met Justdiggit de overtuiging dat er nog veel te doen is op het gebied van klimaatverandering, zowel in Nederland als wereldwijd, en stilzitten is geen optie. Continuïteit staat bij ons familiebedrijf voorop, we bouwen voor de volgende generaties. We dragen graag bij aan de missie van Justdiggit om uiteindelijk miljoenen Afrikaanse boeren zelf hun eigen land te laten vergroenen en zo de komende 10 jaar samen de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Onze impact:

Benieuwd naar wat Justdiggit nog meer doet? Kijk dan snel op https://justdiggit.org/nl/

Wij geloven in de kracht van onderwijs

Onderwijs is het krachtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen’, sprak Nelson Mandela de wijze woorden. Wie een kind iets zinnigs leert, investeert in de volgende generatie. Als familiebedrijf vinden wij het belangrijk dat kinderen, ongeacht waar ze opgroeien of hun wieg staat, goed worden opgeleid. Zeker bij meisjes is het niet vanzelfsprekend dat ze op eigen kracht hun leven mogen vorm geven. Het Jeugdeducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien in armoede in ons land te vergroten. zijn wij business partner van Free a girl, War Child en het Jeugdeducatiefonds.

We zien naar elkaar om, we verbinden en zijn betekenisvol voor de wereld om ons heen. Koninklijke van der Most kiest voor duurzame oplossingen die écht bijdragen aan een betere balans tussen mens en milieu. Zo zijn wij business partner van Free a girl, War Child en het Jeugdeducatiefonds. Kinderen zijn de toekomst. We zijn familiebedrijf en bouwen voor volgende generaties.

Een kind hoort te spelen en niet op te groeien in een agressieve en gevaarlijke omgeving. Wij zijn business partner van War Child omdat wij 100% achter de visie van War Child staan. Lees meer

BBL-opleiding

We investeren altijd  in mensen. Zo bieden we een unieke, interne BBL-opleiding aan. Tijdens deze opleiding wordt kennisgemaakt met materialen, de (druk)technieken, de verschillende machines en het productieproces. Dit werk-leertraject sluiten de leerlingen af met een erkend mbo-2-diploma. Wat volgt is een contract of een mooie versterkte positie op de arbeidsmarkt. Lees hier meer over de BBL opleiding – Koninklijke Van der Most

Van der Most Doet!

Op de jaarlijks terugkerende ‘Van der Most Doet’-dag zetten we samen met een groep collega’s de schouders eronder om een lokaal initiatief of goed doel in de omgeving te steunen.