Wij steunen de komende 3 jaar Free a Girl

Koninklijke Van der Most blijft in ieder geval tot en met 2025 samenwerken met Free a Girl. Dankzij de financiële steun voor de School for Justice in Nepal kan Free a Girl tientallen meisjes en jonge vrouwen een toekomst bieden.

Ze hoopte natuurlijk op weer een mooie donatie uit Heerde maar toen directeur Yolande Peltenburg van Free a Girl hoorde dat ze de komende drie jaar op de financiële steun van Koninklijke Van der Most kan rekenen, wist ze even niet wat ze hoorde. ,,Het eerste dat in mij opkwam was een super dankbaar gevoel. En nog steeds voel ik me enorm trots. Want dankzij de steun van Van der Most kunnen we de survivors, want dat zijn deze moedige meisjes die aan de studie beginnen, continuïteit bieden. En daarmee hoop op een betere toekomst. Dat is echt fantastisch.’’

Free-a-girl-afbeelding800x800

Onderwijs
Free a Girl zet zich in voor een wereld waarin meisjes overal dezelfde kansen krijgen. Marriël van der Most kon als klein meisje al slecht tegen onrecht. Nu ze moeder is, voelt ze de urgentie om iets te doen nog vele malen meer. ,,Onderwijs is het krachtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen, sprak Nelson Mandela de wijze woorden. Wie een kind iets zinnigs leert, investeert in de volgende generatie. Wij zijn een familiebedrijf en vinden het belangrijk dat kinderen ongeacht waar hun wieg staat of waar ze opgroeien, goed worden opgeleid’’, vertelt Marriël. ,,Door de School for Justice van Free a Girl de komende jaren te steunen, hopen we bij te dragen aan een wereld waarin meisjes en vrouwen dezelfde kansen krijgen.’’

Free a Girl geeft prioriteit aan de stem van kinderen. De School for Justice richt zich op meisjes die als kind het slachtoffer zijn geworden van seksuele uitbuiting. Het scholingsprogramma heeft tot doel deze survivors op te leiden tot advocaten, politieagenten, sociaal werkers, sociologen en journalisten zodat zij andere meisjes kunnen beschermen en het systeem van binnenuit kunnen veranderen.

Impact
De impact op de meiden van het scholings- en empowerment programma is groot, zegt Yolande. ,,We faciliteren de moeilijke maar impactvolle ontwikkeling van getraumatiseerde slachtoffers naar sterke onafhankelijke vrouwen die een eigen levensweg kiezen, voor zichzelf kunnen zorgen en opkomen.’’

Deze jonge vrouwen helpen op hun beurt weer andere meisjes. ,,Zij zijn ervaringsdeskundigen en spreken de taal. Deze vrouwen weten dus wat er speelt en wat er nodig is. Ze weten hoe ze iemand moeten aanspreken. Dat is heel belangrijk.’’ De activiteiten tijdens het School for Justice programma bereiken duizenden mensen in de strijd tegen seksuele uitbuiting middels onder meer demonstraties, lobby bij overheden, intensieve contacten met politie en justitie, voorlichting over mensenhandel op scholen en juridische ondersteuning bij aangiftes.

Familie
Bij het scholings- en empowerment programma wordt ook familie betrokken, legt Yolande uit. ,,Familie is ongelooflijk belangrijk. De liefde van ouders voor een kind is onvoorwaardelijk en betekent enorm veel. Dat kan niemand overnemen.’’ Net als Marriël kan ook Yolande slecht tegen onrecht. Het drijft haar als directeur van Free a Girl. ,,Niemand heeft het recht een kind iets aan te doen. Gebeurt dit wel, dan raakt mij dat rechtstreeks in mijn hart. Kinderen mogen kind zijn.’’