ROVA

De ROVA werkt elke dag hard om diverse gemeenten in Nederland schoon, heel en veilig te houden, van de inzameling van huishoudelijk afval tot het beheer van het groen. Dit doen ze voor 23 gemeenten met een werkgebied van ongeveer 900.000 inwoners verdeeld in 3 regio’s: IJssel-Vecht, Achterhoek en Eemland.

Koninklijke Van der Most en de ROVA werken op verschillende on-en offline manieren samen:

Offline: Wij verzorgen de brieven die de bewoners in het afzetgebied informeren of aanzetten tot handelen, bijvoorbeeld in het geval afval apart wordt ingezameld of er een ondergrondse container voor PMD wordt geplaatst. Daarnaast ontwerpen, produceren en leveren wij het briefpapier, de enveloppen en het kopieerpapier, uiteraard allemaal op 100% gerecycled papier! Ook het drukwerk nemen wij voor onze rekening, we maken namelijk posters, stickers, flyers, folders en het blad dat al het personeel van de ROVA van alle ins- en outs op de hoogte houdt; ‘ROVARIA’!

Online: ROVA biedt aan de bewoners in het afzetgebied de mogelijkheid om hun voorkeur voor de containergrootte aan te geven en te wijzigen middels een online omwisseltool, zie foto. Deze online omwisseltool is in ons beheer. Na een wijziging krijgen deze bewoners een fysieke bevestiging van Koninklijke Van der Most.