Privacy update

Per 25 mei geldt de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij Koninklijke Van der Most hebben we onze dienstverlening geanalyseerd en waar nodig aangepast.

Koninklijke Van der Most is verwerker

Wij zijn allround grafisch producent en maken alle mogelijke communicatieve uitingen in eigen huis. Daarnaast faciliteren wij communicatie vanuit onze rol als dienstverlener. In het kader hiervan werken wij veelal met persoonsgegevens vanuit de rol van ‘Verwerker’.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Koninklijke Van der Most verwerkt persoonsgegevens in opdracht van haar relaties, conform de desbetreffende overeenkomst. Onze relaties bepalen het doel en de beschikbare middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Wij gebruiken de persoonsgegevens niet voor doeleinden die niet gerelateerd zijn aan de primaire dienstverlening, zoals bijvoorbeeld het handelen in data of het direct benaderen van de betrokkenen.

Middelen voor gegevensverwerking

Omdat wij persoonsgegevens verwerken hebben we duidelijke richtlijnen opgesteld over de wijze van het aanleveren van deze gegevens.
Er zijn drie mogelijkheden om bestanden met persoonlijke gegevens bij ons aan te leveren. Dit kan in de beveiligde SFTP omgeving of als versleuteld bestand via e-mail of WeTransfer.

Informatiebeveiliging en de bescherming van uw en onze persoonsgegevens hebben de hoogste prioriteit binnen Koninklijke Van der Most. Indien u wilt worden voorzien van aanleverinstructies, vragen heeft over onze werkwijze met betrekking tot de AVG óf wilt weten op welke passende beveiligingsmaatregelen u kunt rekenen, neem dan contact met ons op.

Zie de Privacy Policy voor de door opgestelde richtlijnen met betrekking tot bovenstaande.